ZELJE VARAŽDINSKO

Pozna in rodna sorta, velike in čvrste glave, dobro za kisanje