SLEZENOVEC

Latinsko ime: 
Malva sylvestris
Velikost lončka: 
10