TRAJNI LAN

Latinsko ime: 
Linum perenne
Velikost lončka: 
10